Pastoor Chris Venter praat oor hoe daar vyf reuse in ons lewe kan voorkom en hoe om hulle te identifiseer en te verslaan in die naam van Jesus Christus.

Genesis 6:4 is die eerste plek waar die Bybel melding maak van reuse. Dawid het nie net vir Goliat gehad teen wie hy geveg het wat ‘n reus was nie. 2 Samuel 21:22. Dawid het gaan veg in die dal van Refaim.

Die duiwel bring nog reuse in jou lewe, hy ken ons swakheid. God wil nie hê ons moet in die dal van Refaim bly nie. Kom ons kyk na die verhaal van Naomi, Rut en Orpa. Rut en Orpa was die skoondogters van Naomi. Naomi was die ouma van Dawid en Dawid die seun van Isai. Orpa het met Rafa getrou en dit was ‘n fout. Jy en ek maak reg of verkeerde besluite. Hierdie verkeerde besluite het ‘n effek gehad op hulle nageslag.

Rafa was die stamvader van hierdie vier reuse uit Gat, die Rafaïte. 2 Samuel 21:15-22. Hy was die man wat al hierdie reuse in hierdie reus familie gemaak het saam met Orpa. Die reuse moes die kinders van die Here gaan uitwis het. Elke keer as die filistyne ‘n geveg aan die gang gesit het met Israel, het hulle van die reuse saamgeneem.

Een van die planne van die satan teenoor ons is om elke keer as hy ons aanval, ‘n reus in ons lewe saam te bring. Hy weet baie min kinders van die Here verslaan reuse. Dis waarom hy met baie kinders van die Here sukkel, want hulle word verslaan deur reuse.

Dawid moes deur die lewe verskeie reuse trotseer. Die leeu en die beer en toe Goliat, en nog ander vier reuse. Daar kan ook reuse wees in ons lewens, maar ek en jy kan ook hierdie reuse oorwin.

Volgens 1 Sameul 17:40 het Dawid vyf klippies opgetel. Hoekom? Dit dui op die vyf reuse wat hy sou verslaan het. Kom ons kyk na hierdie reuse en watter effek dit op ons lewens het:

1. Goliat
Die Bybel sê in 1 Samuel 17:51 nadat Dawid die reus verslaan het, “het hy na hom gehardloop”. As jy kruip kruip nader kom na jou reus word jy bevrees. Hardloop na jou reus in die naam van die Here. Dawid het gevra: “Wie is hierdie onbesnede filistyn?”, 1 Samuel 17:26. Besnydenis was ‘n teken van die verbond met God. Dit is ‘n eenwording met God. So het ons ook ‘n bloedverbond met Jesus. ‘n Groot reus in kinders van die Here se lewe is ongeloof. Om in die Here te glo. Dit is ook ‘n stryd teen finansies. Wie van u het nooit ‘n stryd oor finansies nie? 1 Johannes 5:14.

Hoe maak jy ‘n reus dood? Jy maak hom morsdood. Kap sy kop af, dit is wat Dawid gedoen het, vers 51. Vernietig jou vyand in die naam van die Here.

2. Jisbi-Benod
2 Samuel 21:16. In Hebreeus beteken die naam “in beheer van die hoogte”. Hierdie reus het spesiaal ‘n nuwe swaard laat maak om Dawid daarmee te verslaan. Party reuse verslaan jy nie in ‘n oomblik nie. Dit neem somtyds maande of jare, maar veg tot oorwinning. Vers 16 sê dat die gewig van sy swaard was 300 sikkels koper. Nooit lees ons dat Goliat Dawid amper dood gemaak het nie. Vers 17 sê dat “Dawid het al moeg geword”. Hierdie reus Jisbi-Benop was helfde kleiner as Goliat. Hy het Dawid amper verslaan. Dis nie net groot reuse wat ons amper doodmaak nie, maar klein reuse ook. Klein reuse put kinders van die Here uit. Daar is een reusie wat kinders van die Here uitpit: Biddelooshied! Dit maak ons kragteloos. Word ‘n bidder. Staan vroeg op.

Die persoon wat Dawid gehelp het se naam was Abisai. In Hebreeus beteken Abisai “God se hulp en genade van God”. Jisbi-Benop beteken in beheer van hoogte. Die reus sorg dat jy nie op die hoogte van God kom nie. Hy verhoed jou om hoër hoogtes in die Here te bereik deur gebed. Hierdie reus het ‘n nuwe swaard ontwerp om Dawid te verslaan. So ontwerp satan nuwe verskonings in jou lewe. Ons het ‘n Abisai nodig. God se hulp en Sy genade.

3. Saf
2 Samuel 21:18. Die ding wat instand gehou word of die ding wat bly. Dit is iets wat vir jare in ons lewens instand gehou word. Vrese in jou lewe vir jare. Skuldgevoelens, bitterheid, haat, seksuele sondes en dinge uit die verlede. Dit vreet jou en beheer jou. Net in Jesus se naam kan jy oorwin. Abisai – “God het gehelp”. Hoe verslaan jy reuse? Vra God om te help. Jy kan nie reuse deur jouself verslaan nie. As jy na God toe gaan, sal Hy jou krag gee om die reus te verslaan in die naam van Jesus.

4. Lagmi
1 Kronieke 20:5. Op ‘n dag het Dawid te doene gekry met Goliat se broer. Wat is interessant van die broers? Hulle lyk eenders. Die dag toe hulle op die gevegsterrein kom, wie staan daar? Lagmi.

Hoeveel kinders van die Here het Goliat verslaan in hul lewe en op ‘n dag kom daardie ding terug in hul lewe? Die duiwel sê vir hulle: ”Weet julle wat? Jy wen nie. Jy oorwin nie.” Onthou jy hoe Dawid vir Goliat doodgemaak het? Hy het sy kop afgeslaan. Op ‘n dag op die gevegsterrein hier sien hulle Lagmi. Hy lyk soos Goliat.

Onthou dit is wat satan doen: Hy bring dinge terug wat ons alreeds oorwin het. Baie kinders van die Here sê: “Here ek wen nie.” Dit is nie waar nie. Dis daardie reus wat lyk soos die dinge wat ek reeds verslaan het. Wat interessant is, is dat die Bybel sê “en hulle het hom ontmoet in Gob.” Gob in Hebreeus beteken laagte. Die duiwel bring nie dinge na ons toe wanneer ons op ‘n hoogtepunt is nie, maar as ons in ‘n laagte is. Dan bring hy dinge terug uit die verlede. Efesiërs 6:17: “Ek neem die helm van verlossing.” Jy moet net sê: “satan ek is klaar verlos van hierdie probleem. Ek het alreeds oorwin in Jesus se naam.” Hy kom met leuns, siektes, versoekings, selfs sondes wat jy bely het, bring hy terug. Op die ou einde verslaan hy party kinders van die Here, want hulle identifiseer nie vir Lagmi nie. Daardie reus wat lyk soos die ding wat ek alreeds oorwin het. Vertrou die Here vir oorwinning. Weet jou Verlosser lewe.

5. Die monster – demoniese magte
In 2 Samuel 21:20 praat die Bybel van die baie lang man met ses vingers aan elke hand en ses tone aan elke voet. Hy was niks anders as ‘n monster nie. Reuse wat monsters word in kinders van God se lewe is wreed, lank en groot. Kom ons kyk na ‘n paar dinge wat monsters word in kinders van God se lewens:

Seksuele Sondes – Dit begin wanneer mense vir die eerste maal na pronografie kyk. Kom ons kyk na die verhaal van Lot. Lot het net gekyk in die rigting van Sodom soos wat hy inbeweeg het, stappie vir stappie het hy al hoe nader gekom aan Sodom. Hy het eers tente tot by Sodom opgeslaan, Genesis 13:12. Later het hy in Sodom gebly. Genesis 14:12. Dit het begin waar ons na dinge kyk wat ons nie moet nie en later word dit ‘n monster wat ons nie kan vernietig nie. Versoekings wat ons nie kan beheer nie.

Verslawing – Hoeveel kinders van die Here is vandag nog verslaaf aan dinge soos pille, sigerette, rekenaar speletjies en televisie? So vang die duiwel mense. Die duiwel bring dinge op ons pad om ons te laat terug val.

Lelike Gesindhede – As jy dit toelaat gaan dit ‘n monster word in jou lewe.

Eie ek – Hoogmoed, waar mense dink hulle is belangriker as ander.

Dawid was ‘n jong seun toe hy Goliat verslaan het. Die hele leermag het nie kans gesien vir Goliat nie. Dit leer my dat kinders van die Here verslaan nie reuse nie. Meeste kinders van die Here laat toe dat reuse hulle beheer. ‘n Wonderlike ding van reuse is hy staan uit bo ander. Jy kan hom nie miskyk nie. Jy sal weet as daar ‘n reus in jou lewe is. Kom dat die Here jou vry maak. – Pastoor Chris Venter