Ds. Maralise praat oor die Priesterlike “Blessing” en hoe die Hebreeuse taal en alfabet ‘n groot rol speel in die kragtige gebed wat Jesus se naam op jou sit.

In Numeri 6:27 kry Aaron die opdrag van God om Sy Naam op die kinders Israel te lê, omrede Hy hulle wil seën. Vir ons om die seën se krag te verstaan moet ons eers bewus word van die taal en sy funksie soos beleef deur die Israeliete.

Elke letter in die Hebreeuse alfabet is soos ’n prentjie wat ’n storie vertel. Die Letter “Shin” is deur die Israeliete gesien as vuur. Die vlamme wat Lig gee. Daarom dat die Bybel skryf dat God die Lig is.

1 Johannes1:5: God is lig, en geen duisternis is in Hom nie.

‘n Groter konsep wat hulle verstaan was dat vuur onveranderbaar is. Vandaar die bevestiging deur Paulus in Hebreërs 12:28 “Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees want (12:29) God is ‘n verterende vuur.

Deuternonium 4:24: ‘die Here jou God is ‘n verterende vuur – ‘n jaloerse God….(4:38) Want die Here jou God is ‘n barmhartige God, Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie. Hy sal die verbond van jou Vaders wat Hy hulle besweer het nie vergeet.’

Deuternonium 9:3 ‘weet dan vandag dat die Here jou God die een is wat voor jou oortrek soos ‘n verterende vuur. Hy sal hulle vernietig en hulle voor jou onderwerp.’

Die Israeliete het verstaan dat vuur alles wat ‘sleg is’ vernietig.

Shaddai is een van die Name van God. Dit is die Noem-naam wat aan die funksie van vuur gesit is. Shin se naamwoord is Shaddai. In Hebreërs verwys ‘n naamwoord ALTYD na ‘n funksie, nie ‘n posisie nie. Die Israeliete het geweet die Naam Shaddai beteken letterlik “Breasted one” – of soos ons dit vertaal “The One that provides”

Elke letter in die Hebreeuse alfabet het ook ‘n getalwaarde. Die letter ‘Shin” se waarde is 300. Dit is die betekenis van oorwinning. Gideon het met 300 man duisende verslaan. Noag se Ark was 300 L. Simson het 300 jakkelse se sterte aan die brand gesteek en die Filistyne se wingerde vernietig. Die nardus olie wat oor Jesus se voete uitgestort is was 300 sikkels werd.

Wanneer Aaoron sy hande uitgesteek het om die volk te seën het hy sy vingers in die vorm van die ‘shin’ klank gemaak. Die Israeliete het geweet die Naam wat voorsien, die Lig wat die duisternis vernietig en wat ALTYD getrou is, gee oorwinnig en hierdie Naam word op hulle gelê. Die ander volke het hulle gevrees omrede hierdie Naam vir meer as 40 jaar Sy kinders versorg het. Volgens die Bybel was hulle klere nie verslete, daar was geen siekte en het hulle daagliks kos uit die hemel ontvang.

Vandag is die selfde Naam ook op my en jou.

Isaiah 9:6: For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, (Shaddai) The everlasting Father, The Prince of Peace.

Die Naam Jesus.

Johannes 16:23: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my Naam, sal Hy julle gee.

– Ds. Maralise Janse Van Rensburg